Hypnotherapy & Psychotherapy for anxiety, burn-out, depression, trauma, daily problems, life crises and other mental diseases

Vítejte


Vážený návštěvníku, vážený kliente, 

již více než 20 let se věnujeme podpoře a pomoci lidem, ať už jako trenéři, psychologičtí poradci nebo terapeuti. 

Na začátku každé psychoterapie společně s Vámi analyzujeme Vaši individuální situaci (provedeme anamnézu), na jejíž základě od nás obržíte lékařskou diagnózu. Pak za Vaší asistence vytvoříme na míru sestavený plán, který nám pomůže Vás co nejlépe podpořit. Někteří z našich klientů například nechtějí detailně probírat minulost, ale upřednostňují dívat se dopředu a pracovat na nových řešeních, která jim mohou pomoci minimalizovat problémy v současnosti. Cílem většiny terapeutických sezení je posílení duševního zdraví klienta a jeho schopnosti sebelásky. Právě v této oblasti mohou být velmi prospěšné hypnoterapie založená na učení Miltona Ericksona a kognitivně-behaviorální terapie podle Aarona T. Becka. Oba terapeutické postupy jsou vědecky podloženy a mohou Vám pomoci žít život, jaký si představujete – život založený na duševním zdraví a emoční vyrovnanosti. 

Těšíme se na spolupráci, 


Kateřina & Louis