Hypnotherapy & Psychotherapy for anxiety, burn-out, depression, trauma, daily problems, life crises and other mental diseases

Právní prohlášení

Louis M. Meilenbrock – nelékařský psychoterapeut (tj. Heilpraktiker für Psychotherapie podle německého práva) 

Slunečná 71, 473 01 Nový Bor, Česká republika 

Telefon: +420 739 065 695 

E-mail: Louis@hypnotherapycz.com

Daňové identifikační číslo: CZ7306143944 


Kateřina Tima (Dipl. Ing.) – psychologický poradce 

Slunečná 71, 473 01 Nový Bor, Česká republika 

Telefon: +420 739 065 695 

E-mail: Katerina@hypnotherapycz.com

Daňové identifikační číslo: CZ7453292330 


GDPR

Sezení jsou zaznamenávána se souhlasem klienta pro kontrolní účely. 

Co se týče osobních údajů, řídíme se pravidly GDPR. Pokud klient neodsouhlasí jinak, údaje budou vymazány po ukončení naší spolupráce. 


Etický kodex

Řídíme se etickým kodexem České asociace pro Psychoterapii. 


Vyloučení odpovědnosti

Vyloučení odpovědnosti za obsah 

Obsah této webové stránky byl vytvořen s velkou péčí. Přesto nemůžeme zaručit správnost, úplnost a aktualizovanost uvedeného obsahu. Jakožto poskytovatelé služeb jsme podle obecného práva odpovědní za náš vlastní obsah uvedený na těchto stránkách.  Jakožto poskytovatelé služeb nemáme povinnost sledovat předané nebo uložené informace třetích stran či dohledávat činnosti poukazující na nelegální aktivitu. Povinnost odstranit či blokovat používání informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu nastává až v okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení práva. Jakmile se o takových nezákonných porušeních dozvíme, daný obsah okamžitě odstraníme. 


Vyloučení odpovědnosti za internetové odkazy 

Naše stránky obsahují odkazy na externí weby třetích stran, jejichž obsah nemůžeme nijak ovlivnit. Za tento externí obsah proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá pouze externí poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. V době, kdy byly propojeny, bylo zkontrolováno možné porušení právních předpisů. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný nelegální obsah. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek není opodstatněné bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Pokud se dozvíme o porušování zákona, ihned takové odkazy odstraníme. 


Autorská práva

Obsah těchto stránek vytvořený jejich provozovatelem podléhá autorskému zákonu. K množení, zpracování, distribuci a jakémukoli jinému použití mimo hranice autorského práva je nutný písemný souhlas autora nebo tvůrce obsahu. Stahování a kopírování obsahu tohoto webu je povoleno pouze pro soukromé použití, nikoli pro použití  komerční. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen samotnými provozovateli, jsou zmíněna autorská práva třetích stran. V případě, že byste se dozvěděli o porušení autorských práv, neprodleně nás informujte. Pokud zjistíme porušení práva, daný obsah okamžitě odstraníme.