Hypnotherapy & Psychotherapy for anxiety, burn-out, depression, trauma, daily problems, life crises and other mental diseases

Behaviorální terapie?

Behaviorální terapie je spolu s psychoanalýzou a hlubinnou analýzou jednou ze tří psychoterapeutických metod schválených Světovou zdravotnickou organizací WHO. Dva hlavní rozdíly mezi těmito třemi typy psychoterapie jsou délka trvání (1) a jejich zaměření (2). Zatímco psychoanalýza a hlubinná analýza často vyžadují sto i více sezení (1) a zaměřují se zejména na minulost, například na rané dětství (2), behaviorální terapie se soustředí především na současnost, případně na budoucnost a na rozvoj a utváření nových vzorců chování. Během behaviorální terapie Vám jako terapeuti pomáháme definovat Vaše problémy a vytvořit si nové strategie pro zvládání stresu a náročných situací. Pro mnoho klientů absolvujících behaviorální terapii je 10 až 20 sezení dostačujících.

Moderní behaviorální terapie se zaměřuje také na hodnotový žebříček a na vědomé/nevědomé myšlenky (vnímání), které způsobují psychologické problémy a bolest. Tento proces se nazývá také „kognitivně behaviorální terapie“. 


Kolik sezení budu při behaviorální terapii potřebovat?

Na tuto otázku bohužel neexistuje obecně platná odpověď. Vždy záleží na druhu problému a na jeho závažnosti. Každé psychologické onemocnění vyžaduje individuální přístup a řešení. Navíc vždy velmi záleží na Vás a na tom, jak intenzivně můžete doma pracovat na terapeutických „úkolech“. Mnoho klientů potřebuje 10 až 15 sezení behaviorální terapie, některým stačí pouze 5, pro jiné je nutné absolvovat sezení 25.

Na začátku behaviorální terapie klienti obvykle chodí na sezení jednou týdně, postupem času potřebují terapii pouze jednou za 2 až 4 týdny. Společně s Vámi se jako tým domluvíme na tom, jaká frekvence má pro Vás smysl. Behaviorální terapie může být aplikována na párovou terapii, rodinnou terapii, terapii pro děti a dospívající, ale také na skupinovou terapii. 


Je nutné během behaviorální terapie ležet na pohovce?

Ne, během behaviorální terapie sedí klient a terapeut naproti sobě v uvolněném a klidném prostředí. Terapeut rozvíjí konverzaci pomocí otázek, kontroluje a zabývá se automatickými negativními myšlenkami (poznáváním) a podporuje klienta ve vytváření a trénování nových myšlenek a vzorců chování vedoucích k uzdravení. 


Jak je behaviorální terapie organizovaná?

Behaviorální terapie je vždy koncipovaná jako individuální léčba uzpůsobená klientovi. Jako terapeuti upravujeme průběh, metodu i rychlost postupu Vašim potřebám. Někteří klienti preferují postupovat v práci na nových behaviorálních konceptech poměrně rychlým tempem, u jiných je vhodnější věnovat více času mluvení, probírání a analyzování problémů, sociálního prostředí či automatických negativních myšlenek. Žádná varianta není špatná, klient je vždy zapojen v procesu a rozhoduje o jeho náplni, rychlosti postupu i množství cvičení.

Přestože je každá behaviorální terapie velmi individuální léčbou, následující příklad by Vám mohl pomoci udělat si představu o průběhu standardně probíhající behaviorální terapie:

 • Provedení anamnézy za účelem seznámení se a stanovení (lékařské) diagnózy
 • Psychologická edukace týkající se současného problému a jeho příčin
 • Prezentace terapeutických metod, které by bylo vhodné použít
 • Doplňující vyšetření zdravotního stavu lékařem (rodinným doktorem) nebo odborníkem za účelem zjištění možných fyziologických příčin duševního onemocnění (např. hypotyreóza, mozkový nádor)
 • Diskuze ohledně průběhu nadcházejícího sezení i případných sezení v budoucnu
 • Naplánování domácích cvičení, která by měl klient provádět mezi návštěvami
 • Konzultování již provedeného domácího cvičení
 • Trénování nových vzorců myšlení a chování 

Výše zmíněné body pochopitelně mohou být prováděny v různém pořadí a o různé intenzitě. Behaviorální terapie může být, mimo jiné, velmi jednoduše kombinována s hypnoterapií, což často dopomůže ke zrychlení procesu uzdravení. 


Jaké postupy se používají během behaviorální terapie

Během behaviorální terapie je možné používat mnoho postupů. Je ovšem důležité vždy zvolit metodu odpovídající Vašim potřebám, metodu, která Vám zároveň bude příjemná. Behaviorální terapie může zahrnovat:

 • „Konfrontativní postupy“, jako jsou  „in senso“ / „in vivo“ nebo zvýšená stimulace. Tyto metody se mohou používat například k léčbě úzkosti, fobie, obsesivně-kompulzivní poruchy nebo záchvatů paniky.
 • „Operantní postupy“ , jakými jsou například trénink sebevědomí, komunikace, hraní rolí za účelem zvýšení sebedůvěry a posílení sebeúčinnosti.
 • Práce s „vlastními zdroji“ dopomáhající k analyzování a zlepšení individuálních předností a talentů. Tato metoda může klientovi pomoci upevnit vlastní silné stránky, najít zdroje energie, zlepšit sebevědomí a žít tak radostnější život.
 • Jedním z „kognitivních postupů“ je „kognitivní terapie“ Aarona T. Becka, „trénink snížení stresu založený na soustředěném vnímání“ podle Jona Kabat-Zinna nebo „kognitivní restrukturace“. 

V případě Vašeho zájmu je možné najít více informací o behaviorální terapii a jejích metodách kdekoli na Internetu. Máte-li jakékoli dotazy, určitě nás neváhejte kontaktovat. 


Jaká duševní onemocnění je možné léčit behaviorální terapií?

Díky tomu, že během behaviorální terapie je možné používat mnoho postupů, je číslo možných využití této metody opravdu vysoké. Klient a terapeut společně rozhodnou o tom, zda má behaviorální terapie pro daný problém smysl. Krátký seznam možných oblastí použítí najdete níže: 

 • Úzkosti a fobie
 • Syndrom vyhoření
 • Kulturní šok
 • Závislost na alkoholu, kouření a jiných návykových látkách
 • Lehká deprese (vážnější formy deprese je vhodné léčit za pomoci medikamentů předepsaných psychiatrem)
 • Porucha příjmu potravy
 • Zvýšená citlivost (HSP)
 • Obsesivně-kompulzivní porucha
 • Psychosomatické poruchy (chronická bolest hlavy, zvýšený tlak)
 • Fyzická psychosomatická bolest bez lékařského nálezu
 • Sexuální poruchy
 • Traumatická a post-traumatická porucha (PTSD) 

Vezměte prosím na vědomí: Behaviorální terapie může být aplikována také při léčbě středně těžké a těžké deprese (podle ICD 10 WHO), schizofrenie, bipolární poruchy nebo desiluzivní poruchy. Tyto nemoci jsou ovšem obvykle léčeny psychiatrem a vyžadují léčbu za pomoci předepsaných medikamentů. Jelikož Vám nemůžeme potřebné léky předepsat, pro odpovídající léčbu prosím kontaktujte Vašeho všeobecného lékaře či psychologa/psychiatra.